Förbud mot hållande av elefanter, stora kattdjur och delfiner på djurparker

Motion 2022/23:1260 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en positiv lista för de domesticerade djurarter som kan ges en god välfärd i cirkusmiljö och som därmed kan vara tillåtna på cirkus, vilket betyder att alla andra djurarter är förbjudna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda hållande av elefanter, stora kattdjur och delfiner på djurparker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Cirkusens verksamhet innebär ständiga transporter och begränsade utrymmen för de djur som visas upp. Det är svårt att se att cirkusar lever upp till djurskyddslagens krav på naturligt beteende. I Sverige är det numera förbjudet att visa upp vilda djur som elefanter och sjölejon på cirkus. Eftersom Sverige har en så kallad negativ lista, det vill säga en lista över djur som inte får visas upp på cirkus, betyder det att alla arter som inte uttryckligen är förbjudna i praktiken är tillåtna. En mer vetenskapligt baserad typ av reglering vore en så kallad positiv lista som anger vilka domesticerade djurarter som är lämpliga att hålla på cirkus.

Även djurparker kan vara problematiska för många djur, bland annat på grund av de begränsade utrymmena och att många djur inte är anpassade för det svenska klimatet. Vi anser att djurparker måste utformas på ett sådant sätt att djuren mår bra och att de inte uppvisar beteendestörningar. Detta innebär att föreskrifter för hur olika arter får hållas behöver skärpas, och att vissa arter inte alls bör få hållas i djurpark. Elefanter, stora kattdjur och delfiner är exempel på djur där internationella studier påvisat allvarliga djurvälfärdsproblem, och som därför inte bör få hållas i djurpark.

Frågan om hållande av valar och marina däggdjur i fångenskap har debatterats under lång tid. Idag ser vi en utveckling där alltfler reseföretag slutar sälja biljetter till delfinarier och där alltfler länder fattar beslut om att inte tillåta delfiner i fångenskap. I Sverige har ägaren av det delfinarium som finns meddelat att det ska avvecklas. Enligt vår mening bör inte delfiner hållas i fångenskap, allra minst för syften som handlar om att roa människor. Delfiner har en hög intelligensgrad och de har mycket komplexa sociala beteenden. 

Enligt vår mening bör de delfiner som idag lever på ett delfinarium i Sverige bli de sista som hålls i fångenskap. Vi anser därför att frågan om hur ett förbud att hålla delfiner och andra valar och marina däggdjur i fångenskap ska formuleras skyndsamt. Under tiden bör ett moratorium införas mot att ta in nya delfiner till delfinarier i Sverige samt mot att avla på delfiner som hålls i fångenskap i Sverige.

 

 

 

Rebecka Le Moine (MP)

Amanda Lind (MP)

Annika Hirvonen (MP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)