Förbättrat tandvårdsstöd för personer med epilepsi

Motion 2018/19:2894 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra tandvårdsstödet för personer med epilepsi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under alliansregeringen förbättrades tandvårdsförsäkringen för ett stort antal personer, vilket har medfört att andelen av totalbeloppet som individen betalar för behandlingen har sänkts. Fortfarande återstår dock mycket att göra för att förminska kostnaderna för tandläkarbehandling för personer med särskilda behov.

Landstingen är skyldiga att erbjuda uppsökande verksamhet bland äldre och funktionshindrade med stort vårdbehov för att bedöma behov av daglig munvård och tandvård. Dessa bedömningar skall vara kostnadsfria för patienten. Vidare är landstingen skyldiga att utföra nödvändig tandvård för dessa personer. Kostnaderna omfattas av högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård.

Personer som lider av vissa sjukdomar, oavsett ålder och situation, har rätt till tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. Även denna tandvård faller under högkostnadsskyddet och omfattar 14 olika grupper av sjukdomar.

Vidare har personer med diabetes en egen rätt till tandvård eftersom det finns ett samband mellan diabetes och tandlossning.

Personer med epilepsi har rätt till tandvård i det fall tänderna har skadats i samband med ett anfall. Vid epileptiska anfall förekommer det att tänderna skadas allvarligt, exempelvis spricker, fakturerar eller rent av slås ut. Tandskadorna kan vara av den art att tänderna kräver upprepade behandlingar livet ut. Dock inkluderar försäkringen endast behandling av de skador som uppstod vid anfallet och inte de efterbehandlingar som kan behövas i ett senare skede.

Tandvårdsstödet bör därför ses över i syfte att se över möjligheterna att förbättra tandvårdsstödet för personer med epilepsi.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)