Fler påföljdsalternativ vid narkotikabrott

Motion 2019/20:969 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn för att ta fram fler påföljdsalternativ vid narkotikabrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När polisen idag upptäcker en person som innehar eller använder narkotika är den påföljd som utdöms i vanliga fall böter. Undantaget är om personen är 18 år eller yngre då åtalsunderlåtelse kan användas om behandling accepteras. Syftet med att polisen kan agera vid innehav eller konsumtion är att snabbt få personer att sluta med narkotika. Frågan är om böter är det mest effektiva här. Det borde utredas om alternativa påföljder kan finnas i stället för böter. Ett exempel på påföljd är förstås behandling för de som behöver det; dock kommer det att gälla långt ifrån alla. Vilka alternativa påföljder som då ska gälla behöver utredas men det skulle kunna vara ett antal samtal hos socialtjänst, samhällstjänst eller återkommande drogtester under ett antal månader.

Ett annat hinder för att motivera stöd eller behandling är att den som är 18 år eller yngre och som accepterar sådan här behandling i dag via åtalsunderlåtelse fortfarande får en prick i registret. Detta gör i sin tur att det kan bli svårare att få jobb eller körkort. En alternativ påföljd skulle kunna vara förenad med att pricken i registret tas bort om behandling eller annat stöd accepteras och fullföljs.


För att utveckla och rusta narkotikapolitiken inför framtiden borde med andra ord alternativa påföljder till böter vid tidig upptäckt utredas liksom en översyn av såväl samverkan mellan instanser och hela vårdkedjans organisering efter fullgjord behandling.

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)