Fingeravtryck och ansiktsidentifiering

Motion 2017/18:263 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fingeravtryck och ansiktsidentifiering bör användas vid passkontroller samt om att reglerna för hur länge fingeravtrycken sparas bör ses över, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Tiotusentals personer kommer årligen till Sverige, många som asylsökande eller ekonomiska migranter utan eller med bristfälliga pass och identitetshandlingar. Fingeravtryck tas på de utan pass och samarbete sker inom EU. Avtrycken sparas en tid. Ändå förekommer det missbruk genom att man samtidigt söker asyl i olika länder, eller genom att man uppger olika identiteter i samma land för att t ex erhålla dubbla bidrag. Detta är naturligtvis allvarligt och måste förhindras bättre än idag.

Sverige behöver därför likt andra länder vid passkontroll ta fingeravtryck och foto för ansiktsidentifiering. Reglerna för hur länge fingeravtryck sparas och kan följas upp för att säkerställa att inte samma person kan söka asyl med olika identiteter eller erhålla dubbla bidrag bör ses över så att de sparas betydligt längre än idag.

Riksdagen bör ge det som anförs ovan tillkänna för regeringen.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)