Fängelselyx

Motion 2013/14:Ju416 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett förslag om hur nya kriminalvårdsanstalter av lägre standard men med bibehållen säkerhet ska byggas för att ta emot utländska medborgare samt de som döms till riktiga livstidsstraff.

Motivering

Till stor del p.g.a. Schengensamarbetets uppluckring av gränsskyddet har utländska ligor fått möjlighet att härja på brottsturnéer i vårt land. Samtidigt är svensk kriminalvård mycket kostsam. Det är i sig inget konstigt med det – vi är ett väl utvecklat i-land och utvecklad är därför även vår kriminalvård. Det konstiga uppstår när utländska medborgare, som kommit hit för att begå brott, döms för brott och avtjänar straff i miljöer som ofta kan vara av högre standard än vad de själva är vana vid i sina hemländer. Detta skapar inte precis incitament för att inte återvända hit på ytterligare en brottsturné.

Jag anser att Sveriges kriminalvård ska vara human men att den måste anpassas efter verkligheten. Jag vill därför att regeringen återkommer med ett förslag om att bygga en ny form av kriminalvårdsanstalt för utländska medborgare som ska utvisas, avvisas eller väntar på beslut om sådan åtgärd. Denna nya form av kriminalvårdsanstalt ska vara human men spartansk – mat och husrum ges, men i övrigt inga former av ”fängelselyx” – d.v.s. ingen hög standard eller några rehabiliteringsåtgärder. Även de som dömts till riktiga livstidsstraff i enlighet med Sverigedemokraternas förslag, bör förläggas till dessa mer spartanska faciliteter, som ändå självfallet ska ha god säkerhet.

Fördelarna med sådana förvaringsutrymmen är flera:

  • De blir billigare att bygga och billigare i drift, därmed kan vi ha fler platser till lägre pris.

  • Då standarden kommer att vara spartansk kommer det också bli mindre attraktivt att sitta inlåst.

  • Skattepengar slipper gå till personer som ändå inte kommer att finnas i landet efter avtjänat straff alternativt aldrig kommer ut.

Förslagsvis ska de förvaringsplatser som är ämnade för utländska medborgare ligga innan eller i närheten av gränspassager för att underlätta och effektivisera hanteringen av av- och utvisade eller de som väntar på beslut.

Stockholm den 1 oktober 2013

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)