Etnisk rensning av Iraks kristna minoriteter

Motion 2007/08:U259 av Lennart Sacrédeus (kd)

av Lennart Sacrédeus (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i utrikespolitiken särskilt uppmärksamma den etniska rensningen av kristna som pågår i Irak.

Motivering

De kristna i Irak lever i dag i skräck. Grymheten i de övergrepp som riktas emot dem är synnerligen utstuderad, och har ett tydligt syfte att få de kristna minoriteterna att antingen dö ut eller fly landet. Otaliga kyrkor har bombats, religiösa och politiska företrädare har kidnappats och halshuggits och nunnor har våldtagits. Unga kristna flickor har tvångskonverterats av islamisterna och gifts bort till muslimska män, som redan har flera andra hustrur. Det rör sig om en etnisk rensning som pågår mot de kristna i Irak.

De kristna minoriteterna i Irak utgörs främst av kaldéer, katoliker och ortodoxa troende men även till någon del evangelikala. Ett exempel på grymheterna är när fader Ragheed Ganni och hans tre diakoner ombads stiga ur sin bil strax efter mässan i den katolska kyrkan The Church of the Holy Spirit i Mosul i juni 2007. De beväpnade männen torterade först prästen genom att skjuta av honom armen, för att därefter avrätta honom och hans följe. Efteråt placerades en bomb intill bilen för att kropparna inte skulle forslas iväg allt för snabbt. De skulle ligga kvar till beskådan för att förtydliga hoten.

Detta är inte exempel från en etnisk rensning som är okänt för oss som bor i Sverige, utan har rapporterats i svenska tidningar som Expressen och Göteborgs-Posten.

I statistiken omnämns ofta dessa troende kristna som irakier, trots att de är kaldéer/assyrier/syrianer som tillhör olika kyrkor och räknar sig till tvåflodslandets ursprungsbefolkning. Till följd av det högre tryck av förföljelse som kristna utsätts för, då de ofta identifieras med fienden och västvärlden, är de kristna nu överrepresenterade bland dem som flyr Irak. Från att ha varit cirka 2 miljoner vid det första Irakkriget, beräknas i dag endast 800 000 leva kvar inom landets gränser. Flest flyktingar från Irak tas emot av Syrien, Turkiet och Jordanien. Enligt uppgifter från UNHCR är en tredjedel av dessa kristna, trots att de endast har utgjort cirka 3 procent av befolkningen. Detta innebär att Irak håller på att rensas religiöst och etniskt på de kristna befolkningsgrupperna. Minoritetskulturerna riskerar att försvinna helt.

Denna etniska, kulturella och religiösa rensning kan nu bevittnas i hela Mellanöstern, där ett annat tydligt exempel är Libanon där kristna politiker har dödats på ett systematiskt sätt för att förskjuta maktbalansen i parlamentet. Tyvärr nämner svenska medier sällan denna religiösa dimension, att kristna är särskilt utsatta, vilket bidrar till att osynliggöra det som är uppenbart. För dessa minoriteter går inte omöjligt tankarna tillbaka till första världskriget då en halv miljon kristna (assyrier och armenier) dödades av turkar och kurder i det Ottomanska väldet, allt medan världen såg på utan att ingripa. Nu tycks detta upprepas anno 2007.

De kristna minoriteterna i Irak och övriga Mellanöstern måste garanteras full säkerhet. Om detta i Irak kräver upprättandet av en autonom region bör denna möjlighet beaktas. I dag är fortfarande majoriteten av befolkningen på Ninevehslätten, det historiskt assyriska kärnlandet, assyrier, vilket talar för att ett sådant område i så fall bör centreras dit. I en autonom region skulle även assyrier från andra delar av Irak finna en fristad, liksom andra kristna irakier som exempelvis armenierna.

Detta skulle vara i linje med många europeiska länders strävan att göra insatser på plats för att förhindra flyktingkatastrofer. Assyriska och andra kristna flyktingar som befinner sig i Europa och USA skulle flytta tillbaka till sitt hemland Irak om de hade en assyrisk autonom region att känna sig trygga i. I ännu högre grad skulle det gälla flyktingarna i de intilliggande länderna. Om det inte skapas en sådan autonom region är risken överhängande att vi i Europa måste förbereda oss på en enorm flyktingström framöver.

Det sekteristiska våldet och det allmänna kaoset i Irak drabbar alla irakier oavsett etnicitet, men de kristna drabbas särskilt hårt. De är kristna i ett Irak där den muslimska extremismen, både sunnitisk och shiitisk, tilltar för varje dag. I skuggan av Irakkriget tar svenska Södertälje emot lika många irakier som hela USA gör sammantaget. Var femte invånare i denna svenska stad är i dag kristen syrian, assyrier eller kaldé från Turkiet, Syrien, Libanon, Iran och Irak. Detta ger oss ett särskilt ansvar.

Stockholm den 30 september 2007

Lennart Sacrédeus (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)