Ersätt nuvarande krav på personalliggare med den danska modellen

Motion 2019/20:2703 av Lars Püss (M)

av Lars Püss (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om den danska modellen för personalliggare kan ersätta eller komplettera det nuvarande systemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Personalliggare ska motverka svartarbete och är en löpande dokumentation över vilka individer som är verksamma i ett företag och när. Systemet med personalliggare innebär att kostnader för skattekontroll läggs på företagen. Denna kostnad drabbar företag i vissa branscher där risken för skattefusk bedöms som högst. Eftersom urvalet sker branschvis så bär alla företag kostnaden oavsett om de tillhör majoriteten skötsamma företag eller om de är skattefuskare. Det är inte klargjort om systemet med personalliggare påverkar skattefelet, det vill säga att rätt skatt betalas. Man kan kraftigt ifrågasätta om personalliggarsystemet är proportionellt i förhållande till företagens kostnader.

I Danmark finns det inga generella krav på personalliggare. Däremot kan Styrelsen för Arbejdsmarked og Rekruttering, kommunerna och skattemyndigheten (Skat) under vissa förutsättningar förelägga enskilda arbetsgivare, oavsett bransch, att föra en så kallad loggbok. Arbetsgivaren ska då dagligen registrera upplysningar om anställda som bland annat arbetstider. Loggboken ska på begäran visas upp för Skat, oavsett vilken myndighet som har beslutat om att den ska föras. Ett föreläggande att föra en loggbok kan bland annat meddelas ett företag som har anlitat svart arbetskraft. Loggbok kan föras antingen på papper eller elektroniskt. Den som inte följer ett föreläggande att föra en loggbok, eller som inte uppvisar denna på begäran, kan bestraffas med böter.

Finessen med det danska systemet är att de bolag som visat signaler om att de skattefuskar blir ålagda att ha personalliggare. Det gör att kostnaden drabbar dem och inte alla de företagare som sköter sig. Genom att ersätta det nuvarande systemet med den danska modellen kan regelkrånglet minskas för de skötsamma företagarna.

Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare