Entreprenörskapet måste öka

Motion 2019/20:1090 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om entreprenörskapets stora betydelse för att öka landets välstånd och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det skyndsamt måste vidtas åtgärder för att öka kvinnors entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Graden av entreprenörskap betraktas ofta som grunden för tillväxt och innovationskraft i ett land. Det är därför oroväckande att ta del av den senaste rapporten från Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som mäter och analyserar den entreprenöriella aktiviteten bland ett femtiotal länder. Rapporten visar nämligen att Sverige återigen tappar i förhållande till andra innovationsdrivna länder. Än värre är att nedgången i entreprenöriell aktivitet nästan helt och hållet beror på ett minskat entreprenörskap bland kvinnor. Minus 30 procent sedan förra året, vilket är oacceptabelt. Skälet anses vara den stundtals hätska debatt om vinster i välfärden som fördes i valrörelsen 2018. Rapporten i sin helhet ger därför stor anledning till oro. Regeringen måste skyndsamt vidta åtgärder för att motverka denna kräftgång i svenskt entreprenörskap i allmänhet och för kvinnor i synnerhet.

I Sverige är det Entreprenörskapsforum vid Örebro universitet som har ansvaret för vårt deltagande i ovannämnda världsomspännande forskningsprojekt. De uttrycker oro för framtiden men ger också råd till politiken. Däribland att satsa på Ung Företagsamhet (UF), bättre tillgång på bostäder, bättre matchning på arbetsmarknaden och långsiktiga skatteregler. Att vi blir mer entreprenöriella är viktigt för att stärka vårt välstånd och


svensk konkurrenskraft. Att vi sedan måste stärka det kvinnliga entreprenörskapet, också i de näringar som kvinnor vill starta företag inom, torde vara en självklarhet för en feministisk regering. Detta måste riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)