Enklare och mindre krångel för småföretagare

Motion 2010/11:N253 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska bli enklare att driva småföretag i Sverige.

Motivering

Företag är viktiga. Det är företagen som skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt. Sverige behö­ver därför fler nya och växande fö­retag. Men det blir inga nya företag om inte villkoren för företagare är goda.

Idag är det alltför krångligt att driva ett företag. Den administrativa regelbördan är tung för många. Kostnaden för detta läggs på företaget, oavsett om det är staten eller andra som har kraven. Enligt Näringslivets Regelnämnd består företagens totala regelkostnader av:

  • administrativa kostnader till följd av krav på att upprätta, sammanställa, lagra eller skicka in information till myndigheter eller tredje part

  • materiella kostnader till följd av krav som medför att företagen måste göra investeringar i anläggningar eller personal, anpassa produkter eller kostnader för att genomföra åtgärder som exempelvis rehabilitering eller åtgärder kopplade till arbetsmiljö

  • finansiella kostnader till följd av krav på att betala skatter och avgifter.

Regeringen har haft en målsättning om att Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i. För att nå dit anser jag att vi måste minska regelbördan för företag och företagare. Här är fyra förslag på åtgärder:

Fortsätta att ta bort gammal lagstiftning som inte fyller någon funktion idag.

  1. Fortsätta med konsekvensbeskrivningar för att få ny företagssmartare lagstiftning.

  2. Se till att uppgiftskravsregistret fungerar på allra bästa sätt för företagen så att de bara behöver lämna uppgifterna på ett ställe.

  3. Bättre samordning av kontroll och efterlevnad av gällande regler hos enskilda företag.

Vi behöver ett transparent system och fokus på förenklingar av de regler som företagen upplever som mest betungande. Det är viktigt att lyssna på företagarorganisationerna som har särskild kunskap och insikt om vad som behöver ändras.

Stockholm den 25 oktober 2010

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)