Enklare momsregler

Motion 2019/20:2702 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av momsskattesatserna i syfte att förenkla mervärdesskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Besöksnäringen är en jobbmotor som har stora möjligheter att i ännu högre omfattning bidra till fler arbetstillfällen och bättre integration. Branschen tar ett stort ansvar inte minst när det gäller att anställa unga människor. Krångliga regler är ett problem för nästan alla företag i Sverige men blir extra utmanande för företag med ung arbetskraft eller arbetskraft som inte fullt ut behärskar språket.

Följande verkliga exempel från ett campingföretag kan visa på komplexiteten:

  • Samma elförbrukning beskattas med olika momssatser. Säljer man en campingtomt inklusive en fast summa för elen är det 12 % på hela summan. Ur miljösynpunkt försöker campingföretagaren begränsa förbrukning av elen och möjliggör därför för gästen att betala för förbrukade kilowattimmar. Då är dock momssatsen 25 %.
  • Pantersättning på en returburk som innehållit alkohol beskattas med 25 % moms, medan ersättning på burk som innehållit alkoholfri dryck beskattas med 12 % moms.
  • Entré till campingens oktoberfest beskattas med 25 % moms medan entré till motsvarande kulturkalas bara beskattas med 6 %.
  • Minigolf har varit klassat som idrottsevenemang och varit beskattat med 6 % moms. Reglerna är ändrade så att näringen måste göra en analys på hur banorna är klassificerade hos Riksidrottsförbundet och vem som utför drift av golfbanan innan momssatsen kan bestämmas.

Även för en välutbildad arbetstagare född i Sverige kan mervärdesskattereglerna upplevas som onödigt krångliga. Därför borde det göras en översyn av momsskatte¬satserna i syfte att förenkla för alla. Detta borde kunna göras utan några statsfinansiella konsekvenser. EU-kommissionen har presenterat ett förslag som medger en ökad flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller att bestämma skattesatser.

Lars Püss (M)

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)