Enhetlig moms

Motion 2017/18:2856 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)

av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa enhetlig moms och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När den stora skattereformen genomfördes i början på 1990-talet fanns en grundläggande princip bakom den om att lika inkomster skulle beskattas lika. Skattereformen innebar bland annat att all moms gjordes enhetlig och att nästan alla varor och tjänster blev momspliktiga. Sedan reformen infördes har en rad förändringar skett som innebär att momsen inte längre är enhetlig. 

Det finns idag tre olika momssatser. För de allra flesta varor är momsen tjugofem procent, för bland annat livsmedel, restauranger, camping och egengjord konst är momsen tolv procent och för till exempel böcker (men inte e-böcker), tåg, taxi, djurparker och skidliftar är momsen sex procent. 

Dagens momssystem skapar gränsdragningsproblem, ökar administrationen för småföretag och saknar miljöstyrande effekter på konsumtionen. 

Gränsdragningsproblemen visar sig ofta, och ett exempel är för badhus. I vanliga fall räknas badhusbesök som idrottsverksamhet och är därför belagt med sex procent moms. Men om syftet är någonting annat än idrott och folkhälsa, till exempel att ha roligt, räknas det inte längre som idrottsverksamhet. Besök på äventyrsbad beskattas därför med tjugofem procent moms. 

Ett aktuellt exempel på gränsdragningsproblem när det gäller momsen är den rödgröna regeringens införda momssänkning på reparationer av cyklar till tolv procent moms. Reparationer ska alltså ha lägre moms än underhåll av samma cykel. Att laga en punktering på ett däck räknas som en reparation, men om du istället ska byta ut samma däck på grund av slitage anses det istället vara underhåll och har därmed högre moms. Det blir en svår gränsdragningsproblematik för cykelreparatörerna runt om i landet. 

Olika momssatser och gränsdragningsproblem ökar administrationen och regelkrånglet för småföretag. Det ger även ökade kostnader för Skatteverket som får lägga resurser på att ge stöd och kontrollera vid gränsdragningsproblem. Det finns även en betydande risk för ökat skattefusk med olika moms för liknande varor och tjänster. Enligt en rapport från Skatteverket minskade skattefusket med 700 miljoner kronor sedan restaurangmomsen blev mer enhetlig.

Dagens momssystem saknar även miljöstyrande effekter på konsumtionen. När nya och mer miljövänliga produkter introduceras på marknaden är ofta priset högre eftersom det är dyrt att ta fram ny teknik. Momsen, som är en procentsats av priset, gör till exempel att dyra miljövänliga bilar får mycket högre skatt än billiga bilar som släpper ut mycket. Ökad beskattning av miljöutsläppen skulle däremot ha miljöstyrande effekt på konsumtionen och göra det mer lönsamt att köpa miljövänliga produkter. Det är därför viktigt att även se över hur punktskatterna kan utformas för att öka beskattningen av miljöutsläpp. Detta görs med fördel samtidigt med utredningen kring möjligheten att införa enhetlig moms.

 

 

Fredrik Christensson (C)

Rickard Nordin (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)