En start i livet med båda föräldrarna

Motion 2018/19:2513 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom det befintliga systemet för föräldrapenningen utöka den tillfälliga föräldrapenningen från 10 till 30 dagar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den första tiden som förälder är en kaotisk tid. Ett nytt liv har sett världens ljus och saker blir aldrig mer som de har varit. Speciellt för nyblivna föräldrar är mycket okänt, rutiner etableras och den nya lilla personen ska lära kännas. Under den här första tiden skapas också viktiga relationer mellan föräldrar och barn.

Jag är övertygad om att med ökade möjligheter att vara med den första tiden blir det större möjligheter för båda föräldrarna att lära känna barnet, skapa rutiner och kunskap om barnet och dela det tidvis tunga arbetet med det nyfödda barnet. Genom förbättrade möjligheter till allt det ovan nämnda ökar också sannolikheten för ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen.

Att som idag återvända till arbetslivet efter en och en halv vecka, innan rutiner etablerats och när det första kaoset knappt lagt sig, skapar en klyfta mellan den arbetande och den hemmavarande föräldern. Det i sin tur riskerar att den ena föräldern känner större ansvar och känns mer som expert på det lilla barnet, och därmed blir det också mer naturligt att det är den föräldern som tar ut merparten av föräldrapenningen. Jag är övertygad om att ju mer en förälder lär känna sitt barn, lär sig rutiner och delar ansvaret med andra, desto större blir viljan att själv ta ett större ansvar.


Genom att utöka den tillfälliga föräldrapenningen vid barns födsel från 10 till 30 dagar är jag övertygad om att jämställdheten skulle öka på så sätt att ett jämnare uttag av föräldrapenning skulle ske, vilket ger många positiva effekter.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)