En socialpolitik för jämlika levnadsvillkor

Motion 2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:3595

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En socialpolitik för jämlika levnadsvillkor

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Socialpolitik och socialtjänsten

3.1 Svårt att uppfylla mål och principer

3.2 Rättigheter och bemötande

4 Våra mål för det sociala arbetet

4.1 Socialtjänstlagens mål är bra och bör följas

4.2 Översyn av socialtjänstlagen

4.3 En jämlik socialtjänst

4.4 En socialtjänst baserad på kunskap

4.5 En rättssäker handläggning

4.6 En väl fungerande tillsyn

4.7 Inför lex realia för att visa på konsekvenser av beslut

4.8 Bättre bemötande

4.9 En tillgänglig socialtjänst

4.10 Socialarbetare måste ha en bra arbetsmiljö

4.11 Socialarbetares kompetens måste
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)