En budget som håller ihop Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2018

Motion 2017/18:3752 av Jan Björklund m.fl. (L)

av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2017/18:3752

av Jan Björklund m.fl. (L)

En budget som håller ihop Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2018

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

En budget som håller ihop Sverige

Liberalernas budget för 2018

Skapa möjligheter

Reparera tryggheten

Försvara friheten

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Alliansens bedömning av svensk ekonomi

Starkare internationell återhämtning

Utanförskapet biter sig fast i Sverige trots högkonjunktur

Stark konjunktur men villkoren för långsiktig tillväxt utmanas

Alliansens syn på regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Risker för svensk ekonomi och statsfinanser

Ekonomisk politik som minskar sysselsättning och arbetsutbud

Politik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)