E-röstning i ordinarie val 2014

Motion 2011/12:K290 av Åsa Torstensson (C)

av Åsa Torstensson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i ordinarie val 2014 genomföra försök med e-röstning i vallokal.

Motivering

Genomförandet av ordinarie val 2010 har på många platser runt om i landet kritiserats och överklagats på grund av felaktigheter som gjorts gentemot enskilda väljares rätt att avlägga sin röst såväl som slarv med redan avlagda och räknade röster. Det är uppenbart att den planerade översynen av vallagen är befogad i syfte att ständigt förbättra och garantera varje enskild röstberättigads rätt att avge sin röst på ett tryggt och rättssäkert sätt.

I Norge har det i kommunvalet i vissa kommuner genomförts möjligheter till röstning över nätet – e-röstning – och det sker nu en analys av detta röstförfarande. Det är rimligt att tycka att även Sverige som it-moget land borde vara moget att på försök genomföra förändringar så att möjligheten att använda tekniska hjälpmedel vid avläggande av röst i val till riksdag, landsting och kommun genomförs. Så gjordes i Sverige innan beslut togs att införa personval i valet 1998.

Med erfarenheter från 2010 års val, med alla dess brister, är det nu på sin plats och dags att till 2014 års val planera för att i ett antal kommuner genomföra försök med e-röstning i vallokal.

Stockholm den 4 oktober 2011

Åsa Torstensson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)