Certifiering av begravningsbranschen

Motion 2019/20:2146 av Marianne Pettersson (S)

av Marianne Pettersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur regelverk/certifiering kan införas för begravningsbranschen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I många branscher har riksdagen eller myndigheter beslutat om tydliga regelverk, certifiering eller andra krav för att få verka på marknaden. En bransch där detta inte finns är begravningsbranschen. Du behöver idag mer tillstånd för att driva till exempel en restaurang än för att driva begravningsverksamhet, en bransch där man kan tycka att det borde ställas höga krav på seriositet och kvalitet både när det gäller avlidna och anhöriga.

Begravningsbranschen och dess aktörer har en viktig roll i livets slutskede. Därför borde det ställas vissa krav och kanske införas certifiering för att bedriva denna viktiga verksamhet. Även miljöaspekterna och klimatpåverkan bör beaktas. Hur sker transpor­terna? Vilka material används vid urn- och kisttillverkning? Idag har branschen ingen riktig kontroll på detta, då det inte finns en fungerande branschorganisation där alla aktörer kan delta. Det finns inte heller någon myndighet som har till uppgift att bevaka detta.

 

 

Marianne Pettersson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)