Budgetproposition för 2019

Motion 2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:1913

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Budgetproposition för 2019

1 Sammanfattning

Sverigedemokraternas höstbudgetmotion för riksbudget år 2019 syftar till att särskilt stärka fyra områden:

Vården

Sammanhållning

Migration

Lag och rättsväsende

Inom samtliga av dessa fokusområden krävs omfattande, skyndsamma reformer för att inte samhällskontraktet skall lösas upp.

Sverigedemokraternas höstbudgetmotion är lagd i relation till övergångsregeringens budgetproposition. En sammanfattning av några av de viktigaste budgetförsvagande reformerna åskådliggörs nedan.

Figur 1 Sammanfattande tabell över budgetförsvagande reformer

Figur 1 visar några av de större satsningarna där utökat jobbskatteavdrag samt avskaf­fande av pensionärsskatten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)