Bekämpa stöldligorna

Motion 2019/20:2709 av Lars Püss (M)

av Lars Püss (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs fler poliser och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tullen behöver ökade befogenheter för att få bättre kontroll över den svenska gränsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sommarhalvåret i Sverige är högsäsong för utländska stöldligor. Då begås majoriteten av alla bostadsinbrott samt stölder av båtmotorer, bilar och jordbruksmaskiner. Stöldligorna måste bekämpas med kraft, såväl utländska som inhemska, och för detta krävs polisiära resurser även under sommaren.

Idag är det vanligt med privata inbrottslarm, nattpatruller och avancerade låsanordningar vilket medför ökade kostnader och besvär för den enskilde. I en välfungerande rättsstat ska inte detta behövas.

Bara i Halland skedde förra året 943 inbrott och stölder av båtmotorer. Detta är givetvis helt oacceptabelt för ett rättssamhälle där brottsoffret uteslutande är privatperson. Det behövs fler poliser, ökad befogenhet för tullen och bättre kontroll av den Svenska gränsen.

Lars Püss (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (2)

Avsändare