Barns rätt till förskola

Motion 2021/22:2141 av Abraham Halef (S)

av Abraham Halef (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra förskolan avgiftsfri i större utsträckning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge alla barn mer tid i förskolan oavsett vårdnadshavarnas ställning på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förskolan må vara frivillig men långt ifrån oviktig. Det är på förskolan som grunden läggs för livet som kommer. Oavsett hur mycket föräldrar försöker finnas för sitt barn och läsa, skriva med dem så är det först på förskolan som barnen får en pedagogisk grund, sociala sammanhang och kontakt med flera vuxna. Barn utvecklas och växer som individer på förskolan, det är även bevisat att barn som gått på förskolan presterar bättre i grundskolan och senare i livet, därför är det viktigt att vi har en likvärdig förskola över hela landet.

Vårdnadshavares anställningsgrad är idag ett hinder mot en likvärdig förskola. Arbetslösas barn eller barn till föräldralediga får kortare tid i förskolan. Detta skapar dels en förvirring hos barnen som inte förstår varför de inte får vara på förskolan som andra barn men dels en stress hos vårdnadshavare som söker jobb eller som har yngre barn i hemmet som kräver mycket tid och omsorg, i och med deras ålder.

Ett annat hinder för en jämlik förskola är avgiften, i Sverige är avgiften baserad på storleken på vårdnadshavarnas lön. För många familjer kan någon tusenlapp ha stor betydelse i familjens hushållsekonomi, så som övrig skolgång är avgiftsfri, bör även förskolan vara avgiftsfri, för att vi ska ha ett jämlikt samhälle som inte är baserad på familjernas ekonomi.

Förskolan är en viktig plats för samhällets allra minsta, det är bevisad att barn får en bättre start och enklare att klara fortsatt skolgång om de gått på förskola. Alla familjer har inte en stor umgängeskrets som möjliggör att barnen får träffa andra, därav är det viktigt att vi ska ha en förskola för alla.

Abraham Halef (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)