Barns cyklande

Motion 2017/18:811 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap i trafiksäkerhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Att röra sig mycket i sin vardag främjar folkhälsan för alla. Cykel är en utmärkt vardagsmotion även för barn. Idag är det dock många barn som lär sig cykla sent eller som inte alls lär sig cykla. I vissa kommuner pågår projekt med trafiksäkerhet och för att lära barn och vuxna att cykla.

Att främja barns cykling samt att utbilda barn i trafiksäkerhet skulle stärka barns hälsa. Eftersom många föräldrar inte kan cykla och därmed har svårare att lära sina barn detsamma borde det vara ett samhälleligt ansvar.

Med anledning av det anförda anser vi det befogat att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap i trafiksäkerhet.

 

Teresa Carvalho (S)

 

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)