Avskaffande av den allmänna motionstiden

Motion 2022/23:802 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa allmänna motionstiden och i stället ge möjlighet till en friare motionsrätt över året och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

"Något gammalt, nånting nytt, något lånat, nånting blått, något fått” kanske många känner till som en lyckobringande ramsa kopplat till brölloptraditioner. Men det går också mer eller mindre att applicera på allmänna motionstiden i riksdagen.

Under den allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter motionera om allt mellan himmel och jord. Vilket man också gör och varje år räknas det pinnar i lokalmedia, rapporteras om de mest galna idéerna samtidigt som företag och organisationer frenetiskt söker i databasen om just sina inspel blivit en motion som riksdagen sedan kommer behandla.

Förra riksmötet 2021/22 lämnades 4 149 stycken motioner in vilket var över 1100 flermotionär än vid mandatperiodens början 2018. En del utmanande, nytänkande och spännande förslag och yrkanden. Andra mer traditionella och ofta återkommande som denna. Det mesta drunknar dock i den strida ström av motioner som produceras i riksdagen under några få dagar.

Den allmänna motionstiden pågår normalt från riksmötets början till femton dagar efter att regeringen har lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Den riksdagsordning som styr detta tillkom 1974 i en helt annan tid, med helt andra förutsättningar. Dagens modell med allmän motionstid under en begränsad tid ger inte aktuella frågor det utrymme i riksdagen som en friare motionsrätt skulle kunna göra.

Möjligheten som enskild ledamot att påverka en del av riksdagens agenda begränsas över året och den nuvarande ordningen gagnar varken riksdagsarbetet, samhällsutvecklingen, det demokratiska engagemanget eller dialogen mellan ledamöter och medborgare. En friare form av motionsrätt skulle ha förutsättningar att förbättra riksdagsledamöternas möjlighet att leva upp till regeringsformen, att all offentlig makt utgår ifrån folket. I framtagandet av en ny motionsrätt skulle bevarandet av ledamotskapets värde och riksdagens grundlagsfästa initiativrätt vara viktiga utgångspunkter.

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)