Avgiften för jaktkort

Motion 2021/22:2673 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återställa avgiften för det statliga jaktkortet till 300 kronor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från och med jaktåret 2021/2022 så har den socialdemokratiska regeringen höjt viltvårdsavgiften/jaktkortet till 400 kronor. Avgiften var tidigare 300 kronor.

Detta är en avgift som staten tar ut för att jägarna ska kunna få jaga på sina egna jaktmarker eller få del av bytet från sina egna jaktmarker.

Självklart kan man inte bara höja avgifter och skatter på de som sköter om landets viltvård.

Sveriges jägare gör ett mycket bra jobb genom att reglera och vårda våra vilda djurstammar så att viltskador och trafikolyckor kan minimeras. De gör också ett mycket gott jobb när det gäller eftersök av trafikskadat vilt.

Detta arbetet ska självklart uppskattas och inte ytterligare beskattas genom höjning av avgifter för jaktkortet. Därför bör jaktkortsavgiften återställas till max 300 kronor.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)