Återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i forna hemlandet

Motion 2020/21:1171 av Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M)

av Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i hemlandet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Åtskilliga rapporter kommer om personer som beviljas tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige på grund av åberopade asylskäl, men som trots detta åker tillbaka till sitt forna hemland – det land man alltså flytt ifrån – på semester eller för att besöka släktingar. Detta upplevs som mycket stötande.

Om man kan resa tillbaka på denna typ av resor till det land man flytt ifrån saknas uppenbarligen skäl att behålla det tillfälliga uppehållstillståndet. I de fall myndigheterna få vetskap om denna typ av resor bör det tillfälliga uppehållstillståndet därför omedelbart återkallas.

Jan Ericson (M)

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)