Återfallsförbrytare

Motion 2008/09:Ju405 av Reza Khelili Dylami (m)

av Reza Khelili Dylami (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om återfallsförbrytare.

Motivering

Nyligen hade vi ett fall med en man som körde på en barnvagn i Knivsta. Mannen hade tidigare dömts för 77 fall av olovlig körning samt en hel del andra brott också. Han har tidigare dömts till som mest 10 månaders fängelse. Exemplet ovan är ett slående bevis för att vårt rättssystem har svårt att hantera brottslingar som återfaller gång på gång. Som systemet ser ut idag tillmäts återfallsaspekten en relativt liten betydelse när personen ifråga döms för nya brott.

Statistik från Brå visar att av dem som 2002 hade dömts återföll 38 % i ny brottslighet inom tre år efter domen. Man kan även avläsa en liten ökning av återfallsbrottsligheten sedan början av 1990-talet. Samhället måste få bättre verktyg att hantera dessa individer som återfaller i kriminalitet gång på gång. Speciellt viktigt är detta givetvis när det gäller våldsbrott. I sammanhanget måste det givetvis även genomlysas på ett bra sätt vilka behandlingsformer och straff som visat sig vara mest effektiva för att förhindra dömda att återfalla i kriminalitet.

Stockholm den 1 oktober 2008

Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)