Arbetsmiljö i skolan

Motion 2017/18:260 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krafttag bör tas i en gemensam kraftsamling för att säkra en god arbetsmiljö i svenska skolor åt elever och lärare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rapporterna om tillståndet i den svenska skolan skrämmer. Resultaten blir allt sämre och Sverige rasar i världsrankingen.

Både starka och svaga elever drabbas hårt, liksom lärarna. De starka eleverna hämmas ofta av oordningen, för de svaga är oordningen katastrofal och för lärare utan superpedagogiska ledaregenskaper kan arbetet vara ett helvete.

Visst finns det klasser där elever och lärare har fokus på koncentration och ordning och reda och en bra och lugn arbetsmiljö, men detta verkar alltmer vara undantagen i främst grundskolans högstadium. Det vi hör från våra barn och vänner och från artiklar i media och desperation i sociala medier är en allt mer nattsvart bild om respektlöshet, bristande koncentration, höga ljudnivåer, nonchalans och värre än så.

Det är möjligt att bilden ovan är alltför mörk. I många skolor och klassrum är det nog riktigt bra och heder åt alla lärare som gör allt de kan i sin gärning. Och åt de många elever som inget hellre vill än att kunna lära sig alltmer i en god och respektfull arbetsmiljö. Men om bara hälften stämmer i det vi befarar är läget utomordentlig allvarligt.

Trots allt brantare nedförsbacke i skolan i nu flera decennier och mycket fagert tal och otaliga politiska löften så vänder det inte. Det är många omtag som snabbt måste göras annars kommer vårt land att falla inte bara i skolresultat utan också i konkurrenskraft och välfärd mm.

Min motion handlar bara om det grundläggande. Utan en god arbetsmiljö, utan en god arbetsledare (lärare), utan elever som respekterar läraren och utan grundläggande regler för ordning och reda som alla respekterar, så är utförsbacken snabb mot kaos, höga ljudnivåer, ingen koncentration, ingen respekt, allt sämre närvaro osv. I många andra länder upprätthålls oftast arbetsmiljön i klassrummen mycket bättre än i vårt land.

Trots vackra ord från regering och myndigheter fortsätter resultaten att falla och arbetsmiljön i klassrummen har nog snarare blivit sämre än bättre.

Regeringen måste därför tillsammans med alla berörda (skolor, huvudmän, föräldrar, elever, fackförbund, myndigheter m.fl.) ta krafttag för en gemensam kraftsamling som med nya redskap, morötter och påföljder samt kontroller säkerställer att arbetsmiljön i klassrummen förbättras.

Riksdagen ska ge regeringen detta tillkänna.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)