Arbetslivstrygghet

Motion 2008/09:A375 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:A375

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Arbetslivstrygghet

mp801

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 3

4 Problem med dagens system 4

4.1 Andra anställningsformer 4

4.2 Problem med systemet som behöver lösas 4

4.3 Rundgång och regelanpassningens pris 5

4.4 Nya regler – nya problem 6

4.4.1 Regeringens reformer 6

4.4.2 Komplexa regelverk skapar problem 7

4.4.3 Konsekvenser och flykt från a-kassorna 7

4.4.4 Kvinnor särskilt drabbade 8

4.5 Uppenbart behov av förändringar 8

5 En dörr in och arbetslivstrygghet 9

5.1 Övergripande organisatoriska förändringar för införande av arbetslivstrygghet 10

5.1.1 Sammanslagning av arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till ett och samma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)