Arbetskraftsinvandring

Motion 2017/18:3122 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över reglerna för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

frågor har de senaste åren varit så omdiskuterade som invandring. Med ett ovanligt stort tryck på Migrationsverket efter den stora flyktingvågen år 2015, debatten om ensamkommande, människor som går under jorden efter utvisningsbesked och utvisning av människor som har fått jobb inom bristyrken går vågorna höga i frågan om vilka ska få stanna i Sverige. Sverige har tagit ett stort ansvar men vår stora fråga kommer att vara hur vi på bästa sätt ska få en fungerande integration och så många som möjligt i arbete.

Den som kan skaffa sig en egen försörjning och sköter sig ska generellt sett få stanna. Hårt arbete måste löna sig och vi behöver inte minst kvalificerad arbetskraft. Ett tydligt exempel på att det inte fungerar idag är det uppmärksammade fallet med programmeraren Tayyab Shabab från Pakistan som fick avslag och var tvungen att lämna Sverige, trots att han hade egen försörjning och bidrog till det svenska samhället. Vi har även Uppsalafamiljen Ahmadis kamp för att få stanna i Sverige i färskt minne och gläds över att de är kvar.

Trots att Moderaterna och Alliansen har kommit med återkommande kritik och tillkännagivanden om att regeringen måste se över lagstiftningen så har det enbart skett förändringar på marginalen. Därför är det viktigt att Moderaterna och Alliansen fortsätter att driva på i frågan om arbetskraftsinvandring. Små misstag av seriösa arbetsgivare ska inte behöva leda till utvisning av den som jobbar, försörjer sig och betalar skatt i Sverige.


Sverige behöver en lång rad av kompetenser inte minst inom yrken där det råder och kommer att råda stor brist och det tar tid att utbilda människor. Därför bör regeringen se över reglerna för arbetskraftsinvandring och hur människor som kommit hit och arbetar, men som på grund av slarv eller små misstag riskerar avslag, lättare ska kunna stanna kvar i Sverige.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)