Arbetet mot dödsstraff

Motion 2008/09:U305 av Reza Khelili Dylami (m)

av Reza Khelili Dylami (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetet mot dödsstraff.

Motivering

Dödsstraffet är ett inhumant straff som inte hör hemma i en modern stat. Trots detta är det fortfarande många av världens länder som har kvar detta straff. Sverige har länge arbetat internationellt för dödsstraffets avskaffande, bland annat inom ramen för FN-samarbetet. I november 2007 resulterade arbetet inom FN i att en resolution mot dödsstraff kunde antas. Det är också positivt att många länder som har dödsstraff kvar i sina straffskalor inte använder det i praktiken.

Dock finns det ett antal stater som fortfarande avrättar sina medborgare. Bland de länder som använder sig av dödsstraffet mest i världen är Kina, Iran, Irak, Sudan, USA och Pakistan. Av dessa är Kina ansvarigt för 80 % av alla avrättningar i världen. OS i Kina bidrog till att vända världens blickar mot landet och landet fick mycket kritik för sin inställning till mänskliga rättigheter i stort. Just denna dialog som fördes på flera plan och som innebar att Kinas politik skärskådades anser jag kan ha en positiv effekt på sikt.

Att bojkotta länder som har en auktoritär ideologi och som begår brott mot sina och andra länders medborgare är fel väg att gå. Istället borde Sverige satsa på att föra en konstruktiv dialog på så många olika arenor som möjligt – till exempel när det gäller handel, idrott och kultur. Ju mer kontakt vi har med dessa länder desto större möjlighet har vi att påverka de stater är odemokratiska och fortfarande har kvar dödsstraffet i rätt riktning. Sverige borde utarbeta en policy kring hur vi ska arbeta med arbetet mot dödsstraff även på bilateral basis.

Stockholm den 1 oktober 2008

Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)