Åldersgräns för alkoholinköp

Motion 2007/08:So437 av Christian Holm och Lars Hjälmered (m)

av Christian Holm och Lars Hjälmered (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åldersgränsen för inköp av alkoholhaltiga drycker ska jämställas med myndighetsåldern.

Motivering

Vid 18 års ålder blir man idag myndig i Sverige. Det innebär att man då till exempel kan bli invald i Sveriges riksdag, gifta sig, ta körkort, gå på restauranger och krogar och där dricka alkoholhaltiga drycker.

Vill man däremot köpa hem en flaska vin eller öl, alternativt föra med sig någon form av alkoholhaltig dryck över gränsen till Sverige efter en utlandsresa, är åldersgränsen plötsligt 20 år.

Allting har sin tid, så även den svenska alkoholpolitiken. Vi anser att tiden nu är mogen att förändra den svenska alkoholpolitiken eftersom det inte finns några rimliga argument för gällande åldersgränser. En person som är myndig bör rimligen också inneha rätten att få inhandla alkoholhaltiga drycker.

Stockholm den 4 oktober 2007

Christian Holm (m)

Lars Hjälmered (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)