Fartkameror som mäter medelhastighet

Motion 2022/23:877 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av fartkameror som mäter medelhastighet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

De flesta fartkameror i Sverige mäter hastigheten på förbipasserande fordon vid just det ögonblick som fordonet passerar. I praktiken innebär det att ett fordon kan hålla en mycket hög hastighet för att sedan bara tillfälligt sänka hastigheten i samband med att kameran passeras och sedan ökas hastigheten igen.

En variant på den traditionella fartkameran är när två eller fler fartkameror samverkar och utifrån respektive registrering av förbipassering räknar ut fordonets medelhastighet utifrån tiden det tog att färdas från kamera ett till kamera två. På så vis kan inte föraren hålla en hög hastighet med endast en tillfällig inbromsning vid förbipassering eftersom tiden som måste passera mellan två kameror inte kan vara för kort.

Jag föreslår därför att regeringen ges i uppdrag att utreda och om möjligt införa systemet med fartkameror som mäter medelhastighet.

 

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)