Etisk avel

Motion 2022/23:523 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det finns behov av en hårdare reglering för vissa avelsdjur och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över införandet av obligatoriska friskintyg inför parning avseende andningsorganen för alla trubbnosdjur och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en kartläggning av trubbnosdjur med andningssvårigheter och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påbörja ett arbete för en aktiv konsumentupplysning om lidandet hos flera trubbnosdjur och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en registrering av antal opererade trubbnosdjur och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av nya regleringar i syfte att minska lidandet hos trubbnosdjur och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förbud mot avel på hundar som genomgått korrigerande kirurgi i andningsvägarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är inte etiskt försvarbart att djur av något slag avlas och föds upp till ett liv med sjukdom och lidande. Ändå sker det idag och flera av dem ser vi nästan dagligen på våra gator. Trubbnosdjur är ett exempel, där man fullkomligt bortsett ifrån djurens väl enbart för att människor strävar efter ett visst skönhetsideal med runda, platta ansikten och smala näsborrar. Detta utseende anses av många som gulligt, men är i själva verket något helt annat.

 

Trubbnosdjur har ökat enormt i popularitet i Sverige. Veterinärkåren har genom sin branschorganisation tidigare gått ut med krav för att stoppa vad de kallar för extremavel. Det har nämligen gått så långt att veterinärer betraktar de extrema utseendena hos trubbnosdjur som normala trots uppenbara problem. Problemen innefattar högljudd och ansträngd andning samt påtaglig trötthet vid fysisk aktivitet och beskrivs numer som normala för rasen. Djuren får till följd av detta inte bara kortare liv utan även sämre livskvalitet och i många fall sjukdomar. Djursjukvårdspersonal har vittnat om att nära på samtliga hundar och katter från raser som mops, fransk och engelsk bulldogg, bostonterrier, pekinges och perserkatt har andningsproblem som påverkar deras livskvalitet negativt. Trots att extremavel för skönhetsideal som orsakar lidande eller funktionsnedsättning redan är förbjudet enligt djurskyddslagen fortsätter man att avla och köpa dem. Tyvärr vittnar detta om att, med avseende på vad utseendet för med sig av lidande för djuret, okunnigheten är enorm bland allmänheten.

 

Regeringen bör utreda möjligheten att vidta följande åtgärder som tidigare rekommenderats av veterinärer för att bryta den onda trenden av extremavel bland trubbnosdjur, men även utreda om det finns behov av en hårdare reglering för andra avelsdjur:

 

 • Införa obligatoriska friskintyg inför parning avseende andningsorganen för alla trubbnosdjur.
 • Införa en kartläggning av trubbnosdjur med andningssvårigheter.
 • Påbörja ett arbete för en aktiv konsumentupplysning om lidandet hos flera trubbnosdjur.
 • Se över möjligheten till en registrering av antal opererade trubbnosdjur.
 • Göra en översyn för nya regleringar i syfte att minska lidandet hos trubbnosdjur.
 • Förbjuda avel på hundar som genomgått korrigerande kirurgi i andningsvägarna.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)