Schemalagda skolmåltider

Motion 2022/23:241 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om pedagogiska schemalagda skolmåltider och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolmåltiden är viktig ur många aspekter. Kostens påverkan på hur vi mår och vår inlärningsförmåga är väl känd. Alla barn har inte möjligheten att få goda kostvanor med sig från hemmet vilket kan ge negativa effekter senare i livet. Psykisk ohälsa hos barn och unga är ett stort problem och elever som inte får i sig näringsriktig och god mat under trivsamma former mår inte bara sämre, de presterar också sämre i skolan.

När skolmat infördes i den svenska skolan fanns det en enighet kring att alla barn skulle få åtminstone en näringsriktig och allsidig måltid för att orka med skoldagen. Idag är skolmåltiderna förlagda utanför ordinarie lektionstid, vilket innebär att det är många barn som lockas av rast snarare än att sitta ner i lugn och ro och äta. Konceptet från jord till bord håller på att försvinna och det är viktigt att säkerställa att barn får grundläggande kunskaper om mat och matproduktion, näringsinnehåll och kostnormer. Därför bör en pedagogisk schemalagd lunch där barn och lärare äter tillsammans samtidigt som eleverna får kunskap om maten införas.

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)