Placeringen av den nya viltmyndigheten i Skaraborg

Motion 2022/23:1947 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att förlägga den nya viltmyndigheten till Skaraborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen beslutade 2015 och 2016 att ge regeringen i uppdrag att bilda en ny Viltmyndighet. När man sen ska lokalisera den nya Viltmyndigheten bör man överväga var den ska placeras så att den verkligen får en nystart med ny och kunnig personal, nya ögon och som tar sig an viltfrågorna på ett praktiskt och lokalnära sätt. Denna myndighet bör inte ligga i någon av våra större städer i Sverige utan bör ligga i en kommun på landsbygden. Viltmyndigheten skulle med säkerhet kunna få en bra start i någon av kommunerna i Skaraborg då vi är nära naturen och vi har en bred kompetens inom jakt och naturfrågor i hela Skaraborg. Jag föreslår därför att den nya viltmyndigheten bör placeras i Skaraborg.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)