Vargen är förvaltningsbar

Motion 2022/23:1863 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen måste driva på i EU så att vargen flyttas från art- och habitatdirektivets bilaga 4 (strikt skyddad) till bilaga 5 (förvaltningsbar) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vargen är inget utrotningshotat djur. Det finns långt över 200 000 vargar spridda över hela världen och i huvudsak på det norra halvklotet. I Europa jagar man varg och man ser aktivt ser till att vargens angrepp minimeras och att den inte gör skada på hundar eller andra tamboskap.

Att Sveriges vargar hamnade på bilaga 5 det vill säga strikt skyddade var ju ett resultat av att Sveriges vargstam var ytterst begränsad under hela 1980-talet och en bit in på 1990-talet.  Därefter har ju stammen växt till och är idag så stor att den måste förvaltas genom jakt för att hållas på en mer rimlig nivå. Därför finns det ingen anledning att vargen ska finnas kvar på bilaga 4 utan den behöver flyttas över till bilaga.  

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)