Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2022/23:1273 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Etableringsåtgärder

112 030

±0

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4 132 083

957 000

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

134 607

±0

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

100 919

±0

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

705 039

50 000

3:2

Jämställdhetsmyndigheten

72 365

±0

3:3

Bidrag för kvinnors organisering

48 163

±0

4:1

Åtgärder mot segregation

260 000

±0

Summa

5 565 206

1 007 000

 

Anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Vänsterpartiet föreslår att anslaget höjs med 630 miljoner kronor 2023 till följd av vårt förslag om att införa en amnesti för ensamkommande.[1]

Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag att sänka antalet kvotflyktingar som Sverige tar emot. Därmed höjs anslaget med 327 miljoner kronor 2023 i vårt budgetalternativ. Förslagen beskrivs närmare i motionen Svensk flyktingpolitik (2022/23:V250).

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet att anslaget höjs med 957 miljoner kronor 2023.

Anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

Vänsterpartiet vill stärka stödet till kvinno- och tjejjourer och avsätter ytterligare 50 miljoner kronor till det ändamålet under anslaget.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Tony Haddou (V)

 


[1] RUT 2022:959

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)