Allmän jakt på skarv och andra åtgärder

Motion 2022/23:116 av Viktor Wärnick och John E Weinerhall (båda M)

av Viktor Wärnick och John E Weinerhall (båda M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om problematiken med skarvens utbredning och att möjligheten till allmän jakt på fågeln ska ses över, i kombination med att andra åtgärder bör övervägas för att få bukt med problemen, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skarvens framfart förstör svenskt kust- och skärgårdsliv och nu måste åtgärder övervägas som löser problemet. Längs kusten i Gävleborgs län har skarvens utbredning gått mycket fort. Den överlägset största ökningen har skett i Söderhamns skärgård utanför Sandarne.

Under senare år noteras flera ställen i bland andra Gävleborgs län där skarven för allra första gången börjat härja och fördärva. Den så ikoniska Kastellholmen i Hudiksvall har varit mycket nära att totalförstöras av skarvens närvaro. I Gävleborg lyckas fågeln dessutom i hög grad fullfölja häckningarna vilket är ett stort bekymmer.

Skarvens närvaro försämrar förutsättningar för fiske och boende i skärgården. Fågeln äter stora mängder fisk och avföringen gör att öarna där skarven huserar blir närmast att likna vid spököar med döda träd och missgynnsam växtlighet. För kommuner, som de längs Gävleborgskusten, där skärgården är central för bl.a. utveckling och turism, riskerar detta att förstöra förutsättningarna för framtidssatsningar samt att skärgårdens attraktionskraft kraftigt försämras.

Även i Östergötland har skarven blivit ett allt större problem som breder ut sig alltmer. Antalet ökar stort och skarven har spridit sig från kusten in i landet till insjöar – det är alltså inte bara ett problem för våra kustband och vår skärgård vilket förstås i sig är illa nog. I sjön Tisnaren har ålen försvunnit helt på grund av skarven och fiskbestånden har minskat kraftigt. I Roxen beräknas tre ton fisk försvinna varje dag på grund av skarven och flera öar är nu helt döda. Det är uppenbart att den skyddsjakt som länsstyrelsen beviljar inte är tillräcklig och att det krävs allmän jakt på skarv.

Det finns inget större skyddsbehov för skarven i Sverige. Några enklare störnings-operationer från år till år kommer inte att hjälpa situationen. I kombination med att tillåta allmän jakt på skarv ihop med mer proaktiva åtgärder för att minska fågelns häckningsframgångar kan problemet börja lösas. Därför bör regeringen se över möjligheten att återkomma till riksdagen med förslag att både allmän jakt och verkligt kraftfulla åtgärder kan tillgripas för kommunerna att vidta för att få bort skarven och dess skadliga effekter.

 

 

 

Viktor Wärnick (M)

John E Weinerhall (M)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)