Livsmedelsstrategin och corona

Motion 2021/22:3850 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att ta fram en strategi för ett beredskapslager för insatsvaror och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är nu drygt 18 månader sedan regeringen förklarade covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Det har blivit tydligt i samband med coronakrisen att Sverige behöver ha en bättre beredskap inom fler områden, bland annat inom livsmedel.

Under pandemin har vissa varor inte kommit fram i tid till oss konsumenter men inte heller till produktionsleden. Just nu bromsas till exempel en del av återhämtningen i industrin av en brist på halvledare (vilket givetvis inte främst beror på pandemin). Bristen i konsumentled beror bland annat på att det har varit svårare att importera en del produkter, bland annat för att vissa importtider har ökat under pandemin.

Därför är det viktigt att vi ökar vår självförsörjningsgrad inom flera områden, bland annat livsmedel. Nu finns en livsmedelsstrategi på plats vilket är väldigt bra.

För att minska sårbarheten behöver vi också se över möjligheten att ta fram en strategi för ökade beredskapslager för livsmedel. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Teresa Carvalho (S)

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)