Lägre alkoholskatt och moms för mindre producenter av alkohol

Motion 2021/22:3612 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alkoholskatten och mervärdesskatten bör sänkas på alkoholhaltiga drycker producerade av mikrobryggerier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har skett en glädjande utveckling av antalet mikrobryggerier i Sverige som produ­cerar öl, vin och andra dryckertrots att det inte är infört gårdsförsäljning av alkohol ännu i Sverige i likhet med våra närliggande nordiska grannländer och övriga världen.

Utvecklingen med mikrobryggerier bör bejakas genom att gårdsförsäljning tillåts men regering och riksdag kan även understödja utvecklingen på fler sätt. Skattesystemet kan användas genom att ge mikrobryggerier en lägre alkoholskatt och mervärdesskatt.

Idag kan en öl producerad av ett mikrobryggeri kosta 27 kronor på systembolaget medan en öl från ett större bryggeri kan kosta mindre än hälften av det.

Om alkoholskatten och mervärdesskatten sänktes för de mindre bryggerierna skulle priset kunna sänkas till konsumenten på de produkter som tillverkas nära konsumenten, vilket vore en önskvärd utveckling.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)