Det industriella trålfisket i Östersjön

Motion 2021/22:3427 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa det industriella trålfisket i Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det pågår sedan lång tid tillbaka ett omfattande industriellt trålfiske utanför skärgårds­havet. Det rör sig ofta om danska trålare som fiskar cirka 1 500 ton vid varje tillfälle de är här. Detta rovfiske gör att stora delar av fiskbeståndet i skärgården har minskat kraftigt. Strömmingen har minskat mest, cirka 80 % lägre bestånd jämfört med för 10 år sedan.

De danska trålarna torkar fisken och maler ner till fiskmjöl som säljs till norska laxodlingar. Om vi inte får stopp på detta rovfiske så är risken överhängande att Stockholms skärgård kommer att vara i princip helt utfiskad om 20 år. Riksdagen bör därför besluta att stoppa det industriella trålfisket i Östersjön.

 

 

Kjell Jansson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)