Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2021/22:3187 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3187

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen avslår investeringsplanen för anskaffning av försvarsmateriel för 2022–2033 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 3.6.3) avseende nya investeringar inom ramen för vårt förslag att sänka anslaget.

Riksdagen avslår regeringens förslag på nya åtaganden under 2022 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar om beställningar och avveckling av materiel och anläggningar inom ramen för vårt förslag att sänka anslaget.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)