Märkning av importerat halalslaktat kött

Motion 2021/22:2774 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att lyfta upp frågan om halalslaktat kött i EU och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att se till att det ska framgå med ännu större tydlighet på förpackningen om djuret verkligen har bedövats före halalslakten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är förbjudet i Sverige att genomföra obedövad slakt. Detta innebär att även halalslakt kan genomföras med bedövning i Sverige. Det är dock tillåtet med obedövad religiös slakt i flera EU-länder, vilket gör att det enkelt går att importera kött som kommer från djur som slaktats utan bedövning. När inte detta syns tydligt på köttets förpackningar i affärerna är det stor risk att även de som vill ha vanligt slaktat kött ändå av misstag köper importerat halalslaktat kött. Därför bör det med ännu större tydlighet framgå på förpackningarna att köttet är slaktat enligt halalslaktmetoden och om djuret har varit bedövat innan eller inte.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)