Beredskapslager för livsmedel

Motion 2021/22:2773 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och planera för beredskapslager för livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är långt ifrån självförsörjande på mat, vilket är oerhört allvarligt om landet på något sätt skulle bli avspärrat eller råka ut för långvariga stopp av transporter.

Livsmedelsstrategin har tydligt pekat ut att svensk livsmedelsproduktion ska öka, men tyvärr har flera politiska beslut istället haft negativ utveckling av svensk mat­produktion.

I väntan på en mer landsbygdsvänlig politik och en ökad svensk livsmedels­produktion måste Sverige se över sina beredskapslager, hur vi ska klara av landets livsmedelsförsörjning vid en avspärrning, blockad, krig eller andra hot och faror som kan riskera att vi inte har livsmedel till vår befolkning. Sveriges matproduktion måste samtidigt öka kraftigt så att Sverige på sikt klarar av sin egen självförsörjning och där­med är mindre sårbart vid kriser.

Sverige bör omgående utreda och planera för beredskapslager för livsmedel så att vi klarar av försörjningen under en avspärrning, handelsstörningar eller andra kriser.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)