Öka Livsmedelsverkets effektivitet när det gäller besiktning av slaktdjur

Motion 2021/22:2772 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Livsmedelsverket kan öka effektiviteten vid slaktdjursbesiktningar och därmed spara både tid och pengar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Besiktningen av djur vid landets slakterier behöver ses över och förändras så att inte slakterierna och djuren ska behöva vänta orimligt länge för att besiktningen innan slakt kan ske.

Det är inte acceptabelt att djuren och slakterierna ska behöva vänta orimligt länge på Livsmedelsverkets officiella besiktningsveterinärer och officiella assistenter.

Livsmedelsverket har länge talat om att förändra besiktningen och därmed rationali­sera besiktningen av slaktdjuren och göra det mer effektivt och också då använda mer kameror och teknisk utrustning, men tyvärr händer inget, utan problemen och kostnad­erna ligger fortfarande kvar.

Nu måste regeringen se över detta och ge tydliga direktiv till Livsmedelsverket att förändra och effektivisera besiktningen av slaktdjuren innan slakten på svenska slakterier.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)