Klassificeringen av jordbruk som en miljöfarlig verksamhet

Motion 2021/22:2766 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort klassificeringen av jordbruket som miljöfarlig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att odla och producera mat är mänsklighetens absolut viktigaste verksamheter för att kunna överleva. Därför är det mycket märkligt hur man i Sverige kan ha kommit på idén att klassificera jordbruket som en samhällsfarlig verksamhet.

Matproduktion är istället en verksamhet som i alla lägen borde premieras och stöttas. Utan mat kan vi inte överleva. Att klassificera jordbruk som miljöfarlig verk­samhet är en ren felaktighet: Jordbruket och matproduktionen tar hand om naturens förutsättningar för att producera både växter och djur som sedan kan förädlas till viktig mat.

Jordbruket är också en förutsättning för att ta hand om restprodukter från samhället och omvandla dessa till gödsel och växtnäring. Jordbruket kan förutom matproduktionen producera drivmedel, naturupplevelser, öppna landskap och en biologisk mångfald.

Det är dags att jordbruket klassificeras som samhällsviktig verksamhet och att den gamla klassificeringen som miljöfarlig verksamhet tas bort.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)