Plan för viktiga livsmedelsanläggningar

Motion 2021/22:2732 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en plan för strategiska livsmedelsanläggningar behöver upprättas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under coronapandemin blev det tydligt hur sårbart Sverige är när man inte har några beredskapslager eller ens tillräckliga planer för hur vi ska klara en kris. Den här gången var krisen inom sjukvården. Nästa kris kan vara inom livsmedelsförsörjningen. Sverige behöver därför se över och ta fram en plan för vilka beredskapslager som bör finnas och också se över vilka strategiska och viktiga livsmedelsanläggningar som finns i landet och hur vi får dem att fungera även i kris och hur de blir logistiskt mer tillgängliga.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)