Svensk lagstiftning vid offentlig upphandling av mat

Motion 2021/22:2726 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på myndigheter och andra offentliga upphandlingar på att maten som upphandlas uppfyller svensk lagstiftning för matproduktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges bönder lever under en hård lagstiftning som ofta medför fördyrande om­kostnader.

Det är då inte rimligt att myndigheter eller andra offentliga upphandlare kan upp­handla mat som det hade varit straffbart för Sveriges bönder att producera i Sverige.

Därför är det fullt rimligt att det vid alla offentliga upphandlingar av mat som våra myndigheter eller andra offentliga upphandlare gör till våra skolor, äldreboenden, sjuk­hus m.m. verkligen ställs samma höga krav på maten och att kraven motsvarar och uppfyller svensk lagstiftning för matproduktion.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)