Tydliga mål för att uppnå livsmedelsstrategin

Motion 2021/22:2677 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för hur målen för livsmedelsstrategin ska uppnås och hur uppföljningen av målen ska genomföras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Konkurrenskraften måste stärkas för svenskt lantbruk och vår livsmedelsproduktion. Sverige har högre kostnader i livsmedelskedjan än jämförbara länder i Europa. Detta måste ses över. Sveriges avgifter och skatter är ofta högre och även detta måste justeras. Dessutom har Sverige särkrav och administrativa bördor ofta kallat ”onödigt regel­krångel” och byråkrati. Regeringen har inte satt upp några tydliga mål för att uppnå och genomföra livsmedelsstrategin.

Sverige måste nu ta fram tydliga mål och beslut och en tydlig uppföljning av målen så att livsmedelsstrategin om att öka svensk livsmedelsproduktion verkligen blir genomförd.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)