Antibiotikamat importeras från EU

Motion 2021/22:2667 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ta fram en strategi för offentlig upphandling av mat som säkerställer en låg grad av antibiotikaanvändning för att minska spridning av resistens och ge svenska bönder rättvisa konkurrensvillkor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är det land i EU som använder minst antibiotika till sina djur enligt EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten. Av de 23 EU-länder som ingår i studien har Sverige den lägsta försäljningen av veterinärmedicinska antibiotika per kilo levande djur. I Danmark är den cirka tre gånger så hög och i Tyskland 16 gånger högre. Cypern har enligt rapporten från EMA den högsta förbrukningen av antibiotika; den ligger på 30 gånger mer. Antibiotikaförbrukningen inom djurhållningen är större än för behand­ling av människor i exempelvis USA. Den situationen har vi lyckligtvis inte i Sverige. Här minskar försäljningen av veterinärt förskrivna antibiotika enligt den svenska antibiotikaövervakningen. Den veterinärt förskrivna antibiotikan uppgick till cirka 12 ton år 2012. Det kan jämföras med den svenska sjukvården där motsvarande siffra är cirka 65 ton. Sverige och EU behöver ställa höga krav på lägre antibiotikaanvändning vid djuruppfödning i förhandlingarna med USA om handelsavtalen för jordbruks­produkter.

Sveriges antibiotikaanvändning vid djuruppfödning är låg. Svenska djur är de friskaste i EU och risken att få i sig antibiotikaresistenta bakterier via svenskt kött är minimal. Det måste vi värna om och arbeta för att behålla. Politiken bör inte missgynna länder som använder mindre antibiotika i sin djuruppfödning, och arbetet bör genom­syras av att politiken driver på för en generell minskning av antibiotikaanvändning vid djuruppfödningen i övriga Europa.

Sverige behöver ta fram en tydlig strategi, i enlighet med gällande EU-regelverk, för hur vi kan stoppa mat som upphandlas vid offentliga upphandlingar och som kommer från länder med hög användning av antibiotika i djuruppfödningen.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)