Bättre mat för våra äldre

Motion 2021/22:2492 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mat som serveras våra äldre ska vara god, näringsriktig, hållbar och säker i en trivsam miljö med matglädje, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

God och näringsrik mat är viktigt. Bra måltider kan förebygga fysisk och psykisk ohälsa och är viktiga för livskvaliteten. Bra måltider kan vara hur näringsriktiga som helst men det spelar ingen roll så länge de inte hamnar i magen. Därför är hela måltidsstunden viktig. Undernäring är ett alltmer växande problem i Sverige bland äldre och 2014 rapporterades att närmare 60 procent av de registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert löpte risk för att drabbas av undernäring. Socialstyrelsen gav 2015 ut en skrift som ska hjälpa till att motverka, förebygga och behandla undernäring – inte minst hos äldre. Maten måste därför vara av hög kvalitet såtillvida att den smakar bra, är vacker för ögat, doftar gott och därmed väcker lusten att äta. Lika viktigt är det att måltiden serveras på ett aptitligt sätt i trivsam miljö.

Att äldre får i sig rätt och näringsrik mat är avgörande för både deras hälsa och allmänna livskvalitet. Även som gammal ska man kunna äta god mat. Näringsrik mat bidrar också till att fler äldre kan fortsätta att leva ett aktivt liv. På många äldreboenden lider i dag äldre av undernäring och för att motverka denna problematik krävs en ökad kunskap kring näringsinnehåll och mat men också tydlig lagstiftning och riktlinjer.

Tyvärr är det långt ifrån alla äldre som har en trivsam matstund idag. Därför vill undertecknad att det blir tydligt i Socialstyrelsens allmänna råd ”Socialstyrelsens före­skrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring” att mat som serveras till våra äldre ska vara god, näringsriktig, hållbar och säker i en trivsam miljö med matglädje.

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)