Innovativ livsmedelsforskning

Motion 2021/22:2219 av Helena Storckenfeldt (M)

av Helena Storckenfeldt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa mer på foodtech och innovativ livsmedelsforskning för att värna om klimatet och folkhälsan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder en bred samsyn bland forskare och politiker världen över om att några av vår tids största politiska utmaningar är att minska den mänskliga påverkan på klimatet och de livsstilsrelaterade folksjukdomarna. Det råder inte längre något tvivel om att de utsläpp som genereras av vår konsumtion har stor betydelse för den accelererande globala uppvärmningen. Bara i Sverige står livsmedelsbranschen för cirka en fjärdedel av de totala utsläppen av växthusgaser.

För att klara av att möta den accelererande globala uppvärmningen och den ökande andelen livsstilsrelaterade sjukdomar bland befolkningen behöver dagens konsumtions­mönster förändras men också det sätt på vilket vi producerar och framställer mat och livsmedel. Detta kräver stöttning från politiken, inte minst vad gäller innovativ livsme­delsforskning.

I Silicon Valley växer en helt ny bransch fram – foodtech – där man kopplar ihop livsmedel och digital teknik med de stora samhällsutmaningar som världen står inför. Målet är att, med hjälp av nya typer och former av livsmedel, möta och utveckla hållbara livsmedel som kan svara upp mot utmaningarna med den globala livsmedels­försörjningen, de akuta klimatförändringarna samt de livsstilsrelaterade sjukdomarna. Om även Sverige skulle ta chansen att satsa på innovativ livsmedelsforskning och foodtech har vi möjlighet att bli den ledande livsmedelsforskningsnationen i Europa samtidigt som vi bidrar till att minska utsläpp och livsstilsrelaterade sjukdomar.

Idag läggs mycket av våra gemensamma resurser på att bevara den traditionella och konventionella livsmedelsproduktionen. Men för att utveckla livsmedel som leder både till en minskad klimatpåverkan och till ökade hälsovinster för befolkningen behöver investeringar ske i forskning och utveckling av nya, hållbara livsmedel. Framtidens livsmedelsforskning är forskning som drivs av långsiktighet, hållbarhet och hälsa.

 

 

Helena Storckenfeldt (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)